Van money-first naar impact-first

Eigenlijk is duurzaamheid een hartstikke simpel concept. Je kan alles duurzaam doen. Plak er duurzaam voor en je doet iets wat je al deed, maar dan duurzaam. Waarom zo weinig organisaties er daadwerkelijk werk van maken? Wellicht omdat het in de praktijk toch net iets moeilijker is. Vaak ook omdat men denkt dat duurzaam duurder is. Maar nog vaker omdat duurzaamheid niet in het DNA van de organisatie zit.

Veel organisaties zijn niet impact-first maar money-first. Dat botst met het duurzaamheidsdenken. Dat je met duurzaamheid winst kunt maken bewijzen steeds meer ondernemers, maar toch wordt – zeker in de ondernemershoek – vooral gekeken naar winst in de financiële zin, minder in de maatschappelijke zin. Winst is zeker van belang, voor continuïteit en investeringen, maar er zijn baasjes voor wie de winst nooit genoeg zal zijn. Die hebben dan ook een broertje dood aan duurzaamheid, want dat zou wel eens ten koste kunnen gaan van de winstmaximalisatie. Andersom slaat het bij pure impact-ondernemers wel eens de andere kant op: op idealisme alleen kan je geen gedegen bedrijf bouwen.

Ik roep iedere ondernemer, medewerker, manager en bovenbaas op om eens na te denken over de impact van zijn of haar organisatie. Waarom is duurzaamheid wel/geen thema binnen jouw club? Wordt het niet eens tijd om het roer om te gooien en ‘meerwaarde’ i.p.v. ‘eigen waarde’ als uitgangspunt te nemen?

Er staat een hele generatie klaar om duurzame organisaties te omarmen. De jeugd van tegenwoordig, Generatie Z – de consumenten en medewerkers van de toekomst – hechten veel waarde aan thema’s als duurzaamheid, openheid en inclusiviteit.

Wie de duurzaamheidsboot voorbij laat gaan, haakt niet aan op deze doelgroep van de toekomst. Duurzaamheid wordt een externe factor van belang, dus als je het zelf niet belangrijk vindt, dan is het misschien wel belangrijk om deze reden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *